Bilden klarnar, men vad vill allianspartierna?

Nu har alla partier besvarat frågan om hur de vill göra med det giftiga lakvatten som rinner ut i Farstaviken från Villeroy & Bochs soptipp: vill ni stoppa utsläppen nu eller vänta och se?

Glädjande nog är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet rätt tydliga med att de vill stoppa utsläppen nu genom att ställa krav på hur höga halter av tungmetaller som får finnas i det vatten som rinner ut. För det har de fått högsta betyg för sina svar. Dessutom har Miljöpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de kräver att kommunen beslutar om detta, medan Vänsterpartiet har lämnat in en interpellation - alltså en begäran om debatt i kommunfullmäktige.

Tyvärr är svaren från allianspartierna ungefär lika grumliga som lakvattnet. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har skickat in samma långa icke-svar där de inte besvarar frågan utan fördjupar sig i att förklara alla problem som finns vid tippen.

Stängröret uppmanar allianspartierna, som har makten i kommunen, att ta sitt ansvar och ställa krav. Om du vill hjälpa till kan du gärna skriva mail till dem!