Boende kräver åtgärder

IMG_8828.jpg

För en vecka sedan skickade Farsta Slottsviks samfällighetsförening, som förvaltar det gemensamma mark- och vattenområde där Villeroy och Boch släpper ut sitt lakvatten, brev till Värmdö kommun. Samfälligheten representerar 400 hushåll och över tusen boende i Farsta Slottsvik.

I brevet kräver samfälligheten att kommunen genast ser till att röret inte får användas för utsläpp av förorenat vatten på föreningens mark eller vattenområde. Föreningen ska även undersöka möjligheten att häva det gamla servitut som ger Villeroy & Boch rätt att ha sitt rör över fastigheten och ifrågasätter om ett servitut verkligen ger Villeroy & Boch rätt att släppa ut giftigt vatten på samfällighetens egendom.