Handlingsplan presenteras på informationsmöte 10 december?

Skärmavbild 2018-12-01 kl. 11.20.10.png

Värmdö kommun har bjudit in till “en information om Farstaviken – Ekobacken” måndag den 10 december kl 17–19 i kommunhuset. Då kommer “företrädare för kommunen, Villeroy & Boch samt JM att redovisa arbetsläget med att kartlägga lak- och dagvatten från Ekobacken.” Alla är förstås välkomna.

Den som rycker på axlarna åt detta är ursäktad. Hittills har informationsmötena varit en ökenvandring där experter, lekmän och politiker beskriver de ändlösa problemen med lak- och dagvatten från Villeroy & Bochs soptipp och Ekobacken. Och i slutänden har ingen några svar på någonting – svaren kommer på nästa möte.

Gissningsvis får vi höra bland annat detta:

  • att röret är lagat så att vattnet inte rinner ut vid Idrottsvägen längre,
  • att nya undersökningar tyder på att gifterna i dagvattnet kanske inte kommer från JM:s sten trots allt,
  • att V&B har separerat dagvatten från lakvatten, så att dagvattnet rinner ut i dikena igen och
  • att man jobbar med en utvärdering av lämplig (möjlig) metod för neutralisering av dagvatten.

Inga pulshöjare direkt, men det finns hopp.

Vid mötet i kommunfullmäktige den 28 november upprepade Mikael Lindström (S) sin fråga från förra mötet: När ska det komma en handlingsplan som gör att utsläppen av gifter upphör senast den 31 december 2019, som den nya majoriteten har lovat? Svaret från Lars-Érik Alversjö (M) var att planen kommer att presenteras på informationsmötet den 10 december.

Det låter ju bra. Om utsläppen ska upphöra inom ett år är det hög tid att ta fram en handlingsplan. Stängröret.se ser fram emot en sådan plan, men befarar tyvärr att den enda plan som finns är den som kommunen har hemligstämplat.

Den anger att “2019 ska beslut tas om kontrollprogram och eventuell rening av lakvatten”. Längre ner i samma plan står det att “rening av lakvatten samt kontroll” ska ske “på sikt”, vad det nu betyder.

Därmed verkar kommunen backa från sitt krav i ett föreläggande till V&B förra sommaren, att lakvattnet ska renas senast under 2019. I den hemliga planen ska det bara tas “beslut om kontrollprogram och eventuell rening” under nästa år. Men framför allt strider det mot löftet som den nya majoriteten har gett: att utsläppen av gifter till Farstaviken ska upphöra under 2019.

Men vi får hoppas att kommunen har skrotat den gamla planen och har en ny som är mer trovärdig. Hur kommunens nya ledning annars ska få ihop detta är en gåta.


Tillbaka på ruta ett

IMG_8351.jpg

Medan de boende kring Farstaviken har krävt att Värmdö kommun ska sätta ett datum när utsläppen av tungmetaller från Villeroy & Bochs lakvattenrör ska stoppas, har kommunledningen hänvisat till att saken måste utredas ordentligt först. Utredningarna har avlöst varandra, rapporterna staplas på hög medan gifterna rinner ut i viken.

Det senaste året har huvudspåret varit att gifterna i dikesvattnet nog inte kommer från soptippen, utan från JM:s stora hög med 300 000 ton krossad sten som ligger på andra sidan vägen. Teorin lanserades för ett par år sedan av V&B, som har drivit den hårt och kommunledningen har lyssnat. Senast på informationsmötet i Oxstallet i slutet av augusti nämndes det av politikerna som ett faktum att gifterna främst kommer från stenen.

Det ska ju sägas att det fanns de som varnade för att dra för långtgående slutsatser av rapporter som hade beställts av V&B och att kommunen borde ta in en “second opinion”. Men Thyréns är ju ett välkänt företag…

I höstas fick JM ett föreläggande om att de måste utreda hur mycket gifter som kommer från stenen och vad de ska göra åt det. Nu har frågan utretts av Svensk Ekologikonsult som konstaterar att det är vanlig gråsten och att den inte läcker mer tungmetaller än vad sådan sten brukar göra, dvs nästan inget alls. Risken för läckage är “obefintlig”.

Så nu har mer än ett år gått, mer gifter än någonsin läcker ut till viken och kommunen verkar vara tillbaka på ruta ett.

Nu måste det naturligtvis göras fler utredningar. Kommer gifterna från V&B eller JM? Eller från någon annan? Men för viken spelar det ingen roll varifrån gifterna kommer. Stäng röret. Nu.

Kommunen hemligstämplar planer för lakvattnet

Skärmavbild 2018-11-21 kl. 23.51.50.jpg

Vid ett möte i kommunstyrelsen den 10 oktober redogjorde Lars Fladvad för läget vid Ekobacken och hur planerna för framtiden ser ut. Han presenterade då en Powerpoint med stolpar, bland annat om när lakvattnet ska renas.

Farsta Slottsviks samfällighetsförening skrev ett mail till kommunen den 25 oktober och begärde att få ut handlingen, men kommunen nekade med hänvisning till att den inte hade “publicerats till kommunstyrelsen”.

Men vänta! Det var ju precis vad Lars Fladvad gjorde! Och dessutom skickades den ut med mail till ledamöter i kommunstyrelsen ett par dagar senare! Har Värmdö blivit Trumpland?

Efter några turer fram och tillbaka återkom kommunen med ett formellt beslut om att presentationen inte är offentlig handling eftersom “ärendet är pågående” och inte är “färdigbehandlat”. Om det här ärendet måste vara avslutat innan vi får se vad kommunen tänker sig lär vi nog få vänta länge.

Men kommunen läser inte tryckfrihetsförordningen ordentligt. I 2 kap 7 §, som de hänvisar till, står inte att ärendet ska vara avslutat eller färdigbehandlat för att handlingarna ska bli offentliga – det står att handlingen ska vara färdigbehandlad. Och det får den nog anses vara eftersom den har presenterats för kommunstyrelsen och sedan skickats ut till dem med e-post.

Men den viktiga frågan är egentligen varför kommunen hemligstämplar planerna. Kanske får vi snart veta det. FSS har överklagat kommunens beslut till kammarrätten.

Guidad tur i lakvattnets spår

Som bekant lagar kommunen Villeroy & Bochs trasiga lakvattenrör. I torsdags grävde de en stor grop intill Idrottsvägen och hittade platsen där vattnet rinner ut. Det visade sig att det saknas rör på en sträcka på några meter och där har vattnet runnit rakt ut i marken och ned i grundvattnet.

Det är bra att kommunen tar ansvar när inte bolaget gör det. Men under tiden rinner massor av förorenat lakvatten ut ur gropen och leds ut på ängen. Frågan är vem som ska ta ansvar för det?

Följ med på en guidad tur från gropen där det inte finns något rör till utsläppet på ängen.