Email

Värmdö kommun: varmdo.kommun@varmdo.se

Villeroy & Boch Gustavsberg AB: customerservice.se@gustavsberg.com

Stäng röret är ett oberoende initiativ och hemsida utan ekonomiskt stöd från något håll. Syftet är att samla och dela information om utsläppen genom röret från Ekbacken till Farstaviken och att stoppa utsläppen av tungmetaller och andra gifter till Farstaviken och dess omgivningar. Informationen på hemsidan har samlats in från Värmdö kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, andra myndigheter och konsulter samt vänner och bekanta med relevant kompetens och kunskap. Eftersom underlag från kommunen och andra myndigheter inte har varit heltäckande kan det förekomma luckor och missförstånd i texterna. Hör gärna av dig om du upptäcker något sådant. Allt innehåll får användas fritt.

Gunnar Lind, Gustavsberg: info@stangroret.se