Villeroy & Boch ser inget problem med tungmetallerna

Mitti Värmdö har publicerat en artikel om utsläppen av förorenat vatten från Villeroy & Bochs soptipp till Farstaviken. Analyser av vattnet visar att det innehåller extrema nivåer av flera tungmetaller, främst bly, kadmium, koppar, nickel och zink. Nivåerna ligger i vissa fall tiotals gånger högre än vad som tillåts i kommunens dagvattenpolicy.

Skärmavbild+2018-01-14+kl.+11.10.11.png
 

Men Villeroy & Boch ser inget problem med det. "En utredning visar att Ekbackstippen inte har någon avgörande betydelse för miljöförhållandena i Farstaviken", säger Angelica Zwahlén, kommunikationsansvarig på företaget.

Uttalandet visar hur fullständigt tandlöst kommunens föreläggande om rening av tippens vatten är. Kommunen har förelagt företaget att från nästa år "vid behov" rena vattnet så att utsläppet "inte medför någon negativ påverkan på vattenkvaliteten och sedimenten i Farstaviken."

Enligt bolaget har alltså lakvattnet ingen negativ påverkan på Farstaviken. Med den utgångspunkten är det väl troligt att bolaget inte heller anser att det finns "behov" av att rena det.

Kommunens föreläggande behöver skärpas. Ett minimikrav är att kommunen sätter riktvärden för hur höga halter av tungmetaller som får släppas ut i Farstaviken. Det finns redan sådana riktvärden för andra utsläpp till Farstaviken i kommunens dagvattenpolicy (tabellen ovan) och självklart bör de användas även för Villeroy & Boch.