Du kan hjälpa till att stoppa utsläppen av tungmetaller till Farstaviken! Det viktigaste nu är att kommunens politiska ledning, som består av allianspartierna, förstår att vi bryr oss och kräver att de tar ansvar.

Var aktiv!

Det finns många tankar hos de boende vid Farstaviken om aktiviteter för att uppmärksamma politiker och allmänhet på problemet med Farstaviken och de pågående utsläppen av gifter. Informationsmöten, flygblad, affischering, guidade visningar, provtagning, protester etc. Skicka ett mail till stängröret om du är intresserad av att vara aktiv!


Skriv ett mail!

Du kan hjälpa till genom att skicka mail till någon eller flera av dem som sitter i kommunens bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd och i ledningen. Nedan finns en föreslagen text som du kan ändra efter önskemål samt rekommenderade mailadresser.

Och, kanske allra viktigast: prata med vänner, grannar och alla andra som du kommer i kontakt med. Tillsammans kan vi göra Farstaviken levande igen.


Föreslagen text

Hej,

jag skriver till dig för att jag vill att Värmdö kommun stoppar utsläppen av giftigt vatten från Villeroy & Bochs soptipp till Gustavsbergs hjärta: Farstaviken. Varje dag rinner tiotusentals liter giftigt vatten med höga eller mycket höga halter av farliga tungmetaller ut i viken.

Farstaviken är redan ett av Stockholms mest förorenade vattenområden enligt länsstyrelsen. För att den ska kunna få liv igen måste kommunen ställa krav på att utsläppen av gifter från tippen upphör så att viken får en chans att återhämta sig.

Det beslut som kommunen har tagit om utsläppen från tippen är tandlöst. Där står bara att lakvattnet ska renas "vid behov" så att inte Farstaviken blir ännu mer förorenad!

Därför krävs ett nytt beslut med tydliga riktvärden på vad lakvattnet får innehålla och de måste införas nu. Jag vill veta hur du tänker agera för att det ska bli så!


centerpartiet

Lars Alenfalk, kommunens politiska ledningsgrupp: lars.alenfalk@varmdo.se

Vera Berg, ledamot i miljönämnden: vera.berg@varmdo.se


Kristdemokraterna

Per-Olof Fransson, 1:e vice ordf. i miljönämnden: per-olof.fransson@varmdo.se


Liberalerna

Lars Öhrman, ledamot i miljönämnden: lars.ohrman1@varmdo.se


Moderaterna

Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande: deshira.flankor@varmdo.se

Lars-Erik Alversjö, ordförande i miljönämnden: lars-erik.alversjo@varmdo.se