Ungefär en kilometer söder om Farstaviken ligger Villeroy & Bochs industritipp, Ekbackstippen. Där börjar lakvattenröret som går under mark norrut till en liten vik mellan småbåtshamnen och ädreboendet Farstavik. Den sista biten går lakvattnet i ett dike under Odelbergs väg och gångvägen längs vattnet.

 

RÖRET3.psd.jpg

 

Ritning över lakvattenröret, troligen sent 1980-tal eller tidigt 1990-tal, innan bostadsområdet vid Farsta slott byggdes. Kartan är felorienterad, norr ligger åt vänster

 

Tippområdet. Tippen täcktes 2012 men då undantogs den yta som kallas expansionstomten eftersom det ansågs att det inte ligger någgot avfall där. Den uppfattningen har reviderats och även expansionstomten täcks vintern 2017/18.