Two Billboards Outside Gustavsberg, Värmdö

Skylt Deshira.jpeg
Skylt tungmetaller.jpeg

Den 12 april år 2000, för exakt 18 år sedan, skrev Farsta Slottsviks samfällighetsförening ett brev till Villeroy & Boch med anledning av röret. I brevet menade FSS att marken vid diket till Farstaviken antagligen var förorenat av tungmetaller till följd av utsläppen genom röret och föreningen krävde att Villeroy & Boch skulle ta prover och, vid behov, sanera marken.

Det dröjde två månader innan bolaget, något avmätt, svarade att det "lakvatten som kommer ur ledningen är med säkerhet harmlöst för människor och djur". Någon provtagning och sanering blev det inte.

Idag vet vi bättre. Vattnet innehåller skyhöga halter av tungmetallerna bly, kadmium, nickel, koppar och zink.

Sedan dess har FSS vid upprepade tillfällen försökt att påkalla kommunens och bolagets uppmärksamhet för den pågående förgiftningen av Farstaviken. Senast i februari i år skrev föreningen brev till kommunen och begärde att kommunen ska besluta om gränsvärden för det vatten som släpps ut. Kommunens "svar" berörde inte ens kravet utan bestod av en långrandig beskrivning av de tekniska svårigheter som finns med att bestämma varifrån gifterna i dikesvatten vid Ekbacken kommer.

Nu har de boende i Farsta Slottsvik tröttnat på kommunens oförmåga att förstå allvaret (och kravet). På måndag eftermiddag kunde förvånade busspendlare se en grupp boende som spikade upp skyltar vid busshållplatsen. Budskapet är att tungmetaller orenat spolas ut i Farstaviken och att kommunstyrelsens ordförande, Deshira Flankör, måste se till att stoppa utsläppen.

Den 15 april kl 14 hålls ett informationsmöte i Oxstallet vid Farsta Slottsviks busshållplats.