Giftutsläpp till Farstaviken inte med i Moderaternas valprogram

Stängröret.se har fått tillgång till Värmdömoderaternas utkast till "politiskt handlingsprogram för 2018–2021", det politiska program som Moderaterna i Värmdö tänker gå till val på i höst. I programmet lägger partiet fram 97 olika reformer som de tänker genomföra under nästa mandatperiod om de får behålla sin styrande roll i kommunen. Alla handlingspunkter i programmet är fastställda av föreningsstämman och programmet ska antas vid ett möte i föreningsstyrelsen den 23 april.

Programmets omslag pryds av en vacker bild av Farstaviken en solig sommardag med blå himmel, glittrande vatten och feta segelbåtar som sakta gungar vid bryggorna framför Tornhuset i Gustavsberg. Men det är tyvärr den enda gången Farstaviken förekommer i dokumentet.

I programmets sista avsnitt, som behandlar "Ansvar för miljö och klimat", finns flera förslag som Värmdömoderaterna vill "verka för" inom miljöområdet. Det är ganska okontroversiella förslag, till exempel att beroendet av fossila bränslen ska minska, att det sätts upp fler laddstolpar för elbilar och att kommunanställda ska få köpa SL-kort via nettolöneavdrag.

Men Farstaviken, de pågående utsläppen av tungmetaller via Villeroy & Bochs lakvattenrör och de stora problemen med gifter i viken, nämns dessvärre inte med ett enda ord i programmet.

För mindre än en månad sedan oroades Moderaternas starka kvinna i Värmdö kommun, Deshira Flankör, av läget i Farstaviken. Hon lovade då att hon skulle "verka för att hitta en långsiktig lösning". Själv skulle hon inte bada i Farstaviken och hon föreslog att det skulle sättas upp skyltar som avrådde andra från bad på grund av utsläppen.

Men enligt det politiska handlingsprogrammet kommer inte Värmdömoderaterna att "verka" för att stoppa utsläppen av tungmetaller till viken, trots att de pekas ut av Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten som ett av de stora miljöproblemen i området.

Även om handlingspunkterna för nästa mandatperiod är fastställda kan medlemmar fortfarande skicka in förslag på ändringar av programmets brödtext. Stängröret.se uppmanar moderater och alla andra som oroas av situationen i Farstaviken att skicka mail med krav på att Moderaterna – i enlighet med Deshiras löfte – "verkar" för att stoppa utsläppen av tungmetaller till Farstaviken.

Oavsett partifärg vill vi alla ha en frisk och levande Farstavik.