Hetsjakt?

STOPPA GIFTERNAa.jpg

Vice ordförande i Moderata ungdomsförbundet i Värmdö, Markus Schill, går till angrepp mot de boende i Farsta Slottsvik sedan de har spikat upp skyltar med en uppmaning till kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (likaså M) att stoppa utsläppen av tungmetaller till Farstaviken.

"Att bedriva hetsjakt mot enskilda politiker på detta sätt gynnar varken miljön eller den politiska debatten utan är i mina ögon respektlöst." skriver Schill i ett inlägg på Facebook.

Nu är ju inte Deshira vilken "enskilda politiker" som helst, hon är kommunens högsta politiker, den som har det yttersta ansvaret. Hon har dessutom redan lovat att "verka för en långsiktig lösning" utan att precisera vad hon menar.

Men framför allt: när blev det "hetsjakt" att uppmana kommunstyrelsens ordförande att stoppa utsläpp? Är det inte en demokratisk grundsten att medborgare ska säga sin mening, framföra sina åsikter och att makten utgår från folket? När blev det "respektlöst" att kräva miljöskydd av de som sitter i kommunens högsta politiska ledning?

Det är ju inte heller helt ovanligt att moderater uppmanar statsministern att göra saker och ting. Är det också respektlös hetsjakt?

Och tvärt emot vad Schill menar skulle det säkerligen gynna både miljön och den politiska debatten om Deshira Flankör fattade ett bra beslut.

Stoppa gifterna till Farstaviken, Deshira!