Miljöpartiet motionerar om röret och Farstaviken

Idag lämnade Miljöpartiet de gröna in en motion om röret och Farstaviken till kommunfullmäktige. I motionen vill partiet att kommunen beslutar:

- att utsläppet genom röret vid Oxstallet vid Farstaviken omgående regleras så att
nivåerna av tungmetaller i vattnet inte överstiger kommunens dagvattenpolicy;
- att en utredning omgående genomförs för att utvärdera om det finns ytterligare
andra större orsaker till utsläpp av föroreningar till Farstaviken och att åtgärder
omgående tas för att minska tillförseln av gifter;
- att en ansvarsutredning kring föroreningarna i Farstaviken omgående görs;
- att processen med att rena Farstaviken påbörjas och att bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden omgående tar fram förslag på bästa metod för att rena
Farstaviken tillsammans med en kostnadsuppskattning och en tidsplan.

Det är svårt att förstå hur något parti skulle kunna rösta emot de här förslagen. Alla partier som har svarat på enkäten från stängröret vill att vattnet renas, så det bör inte vara kontroversiellt. Stängröret ser fram emot en intressant debatt i kommunfullmäktige och ett beslut som leder till att utsläppen snabbt stoppas.