Äntligen ett stoppdatum

I den politiska debatten i Oxstallet 25 augusti fick vi som var där äntligen någorlunda besked från en majoritet av partierna om när de vill att utsläppen av tungmetaller till viken ska vara stoppade.

Kommunledningen, företrädd av ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Lars-Erik Alversjö lovade att alla utsläpp av tungmetaller till viken ska upphöra inom om tre år. Utöver det undersöker kommunen nu om det finns tillfälliga lösningar som gör att utsläppen kan minska eller upphöra tidigare.

Äntligen har vi fått ett stoppdatum!

Stängröret.se hoppas att utsläppen stoppas långt innan 2021. Enligt länsstyrelsen finns det möjlighet att använda tillfälliga reningsanläggningar, vilket Lars-Erik Alversjö först avfärdade men sedan sa att kommunen redan tittar på.

Tack vare en hjältemodig insats av Micke Keysendal finns nu hela debatten upplagd på Facebook. Du kan läsa mer om mötet här.

Stängröret.se ser fram emot att följa upp de löften som gavs på mötet. En första uppdatering finns bland nyheterna.


Stor enighet: röret ska stängas! Men när?

Söndag den 15 april hölls ett informationsmöte om utsläppen av tungmetaller till Farstaviken genom röret. Intresset och uppslutningen var stor från både boende vid Farstaviken och politiker i Värmdö kommun.

Med viss tvekan får alla partier utom C och KD en flaska nästan rent vatten i betyg för löftena vid mötet. Men det hänger ju på datumet.

Med viss tvekan får alla partier utom C och KD en flaska nästan rent vatten i betyg för löftena vid mötet. Men det hänger ju på datumet.

Efter en presentation av problematiken med röret och Farstaviken, samt en guidning av utloppet, var enigheten hos de närvarande partierna fullständig: utsläppen av gifter till Farstaviken "ska upphöra". I praktiken innebär det att röret ska stängas eller åtminstone att vattnet som släpps ut ska hålla samma standard som vanligt dagvatten enligt riktvärdena i kommunens dagvattenpolicy.

Tyvärr fanns ingen enighet om när utsläppen ska upphöra, vilket är en ganska avgörande faktor. Oppositionen vill att det ska ske snabbt, medan Moderaterna och Liberalerna ville fortsätta det till synes ändlösa utredandet ett tag till innan de vågar sätta ner foten.

Lars-Erik Alversjö (M), som är ordförande i miljönämnden, lovade dock att återkomma med ett stoppdatum senare i vår.

Ett 70-tal personer kom till mötet i Oxstallet, som var fullt ända ut till ytterdörren och ett 20-tal personer fick tyvärr ingen sittplats utan tvingades att stå längst bak i lokalen. Med på mötet var företrädare för M, S, L, MP, SD och V.

Tyvärr fanns varken KD eller Centerpartiet representerade och vi får väl utgå från att de håller kvar vid sin passiva attityd, men det finns nu en överväldigande majoritet i kommunen för att stänga röret. Frågan är bara när det ska ske. stängröret.se ser fram emot Alversjös och nämndens stoppdatum.