V&B: Nej till möte om förorenad mark

Villeroy & Boch, som är ansvariga för allt förorenat vatten som skickas genom röret ut i Farstaviken, betonar att de vill samarbeta med de boende i Farsta Slottsvik och vara transparenta. Men något möte om den mark som kan vara förorenad vill de inte ha. Det följer ett 18 år gammalt mönster.

Bakgrunden är att V&B enligt avtal med Farsta Slottsviks samfällighetsförening (FSS) har rätt att använda röret för bortforsling av lakvatten, men ska stå för skötseln och alla kostnader som är förknippade med röret.

FSS skickade brev till V&B den 31 juli och menade att V&B inte sköter sitt åtagande enligt avtalet. Marken kring diket norr om Odelbergs väg har varit mer eller mindre konstant översvämmad under förra hösten och vintern och i Idrottsvägen har det uppstått två hål i asfalten där lakvatten läcker ut. Att röret läcker på andra ställen är inte uteslutet.

I brevet krävde FSS bland annat att V&B senast 31 december ska undersöka den mark som kan ha förorenats av utsläpp och läckage från röret. Mark som är förorenad ska sedan saneras senast 30 juni 2019.

Eftersom tiden går och ingenting händer skrev FSS ett nytt brev 2 oktober och begärde ett möte med V&B för att diskutera vilka områden som kan vara förorenade och försöka upprätta en handlingsplan.

Svaret från V&B är en lång redogörelse för alla deras problem och svårigheter och i viss mån vad som görs inom olika områden, men något möte med FSS om förorenad mark vill de inte ha.

“När det gäller just föroreningarna så pågår det löpande diskussioner med Värmdö Kommun som är vår tillsynsmyndighet, och vi vill hålla dessa diskussioner i det forumet.”

De vill helt enkelt inte träffa FSS och prata om det, de vill hellre snacka med kommunen. Istället uppmanar bolaget FSS att rapportera eventuella föroreningar till kommunen varpå kommunen kommer att ta kontakt med fastighetsägaren (dvs FSS…). Eh?

“Om ni misstänker att det finns eventuella föroreningar någonstans så är det viktigt att ni rapporterar detta till kommunen så får de i sin tur ta kontakt med fastighetsägaren.”

Provtagningar som skedde för 18 år sedan visade tydligt att sediment och omgivningar vid rörets utlopp redan då var förorenade. V&B avfärdade detta genom att hävda att vattnet var “harmlöst” och att några undersökningar därför inte behövdes. Samtidigt erkände de att eventuella föroreningar var bolagets ansvar.

Om villkoren i FSS krav från 31 juli inte uppfylls senast vid årsskiftet anser samfälligheten att V&B:s servitut att använda röret är ogiltiga (från samma datum) och en process för att häva avtalen kommer att inledas. Hävandet behöver godkännas av Lantmäteriet genom en ny fastighetsreglering och innebär i princip, om det godkänns, att röret stängs. V&B förlorar rätten att använda det.