Uppföljning

Värmdö logo.png
 

Så här efter valet och inför en ny mandatperiod kan det vara bra att sammanfatta vad kommunen har lovat att göra åt utsläppen av tungmetaller från Ekobacken till Farstaviken.

De viktigaste löftena gavs vid informationsmötet i Oxstallet den 25 augusti, då det hölls en politisk debatt inför valet. I den debatten utfärdade kommunledningen — genom ordförande i miljö-, bygg- och hälsovårdsnämnden Lars-Erik Alversjö (M) — ett antal löften.

  1. Det mest övergripande är att alla utsläpp av förorenat vatten genom röret, inklusive lakvatten från tippen, ska upphöra senast i augusti år 2021. På vägen mot det målet lovades dessutom tre saker i närtid:

  2. Analyser av sediment vid badplatser ska publiceras på kommunens hemsida omgående.

  3. Senast en vecka efter valet ska JM presentera en handlingsplan för hur utsläppen av tungmetaller från berget med krossad sten ska stoppas och vad som ska göras med stenen.

  4. Utsläpp av vatten från JM:s bergkross ska stoppas under “senhösten”.

Stängröret.se ser fram emot att följa upp dessa löften, men det verkar inte börja bra. Såvitt vi kan se finns ännu inga analyser av sediment från Farstaviken publicerade på kommunens hemsida och kommunen har heller inte svarat på en förfrågan om var analyserna finns.

När det gäller handlingsplanen är läget oklart vad som egentligen har hänt eftersom ärendet inte har diarieförts. Det finns inga handlingar. Men den 11 september (dvs veckan efter valet) beslutade Värmdö kommun att förelägga JM att senast 15 december analysera hur mycket gifter som läcker ut ur stenhögen och annan mark som JM exploaterar i området (sid 105-106). Enligt mail från Värmdö kommun pågår nu analyser av stenen. Mer om det i ett kommande inlägg.

Även det tredje löftet verkar därför hänga i luften. Utan handlingsplan lär det bli svårt att stoppa utsläppen från stenhögen och“Senhösten” får nog anses vara slut kring 1 december.

Ska vi gissa att det behövs fler utredningar?

Du kan höra Lars-Erik Alversjö på en inspelning från mötet (om du inte vill höra hela debatten kan du scrolla till 34:00 och 40:50).