Pemiär – och nya hål i Idrottsvägen

Idag var det premiär för stangroret.se och samma dag uppstod det nya hål i Idrottsvägen, i backen ovanför korsningen med Godenius väg. Det var andra gången på kort tid. I julas bildades ett hål i asfalten och vatten forsade ut och svämmade över vägen och dikena mot ängen.

Under vägen går det snart hundraåriga lakvattenröret från tippen. Det tog någon vecka eller två innan hålet hade fyllts igen – med lite grus.

Det kändes inte riktigt som en hållbar lösning och när jag gick förbi där idag var jag inte förvånad att se att gruset var borta och att vatten flödade ur hålet igen. Men dessutom hade det uppstått ett nytt hål i vägen, 25 meter längre ner i backen. Vatten flödade även ur det hålet och fyllde diket på andra sidan så att det blev översvämning även där.

Vatten strömmar upp ur ett hål i Idrottsvägen. 2018-01-26