Politik

Vänsterpartiet vill sätta riktvärden och lämnar in en interpellation

Flaska1.jpg
 

Vänsterpartiet anser att "de mängder tungmetaller som får komma ut i viken ska ligga nära bakgrundsvärdena" och att det föreläggande som kommunen har beslutat om "riskerar att innebära mycket högre utsläpp än vad som är långsiktigt hållbart." Partiet vill därför att "riktvärden för tungmetallhalterna efter reningen måste tas fram och ska ligga på nivåer som gör att halterna i dagvattnet som når viken ligger nära bakgrundsnivåerna."

Vänsterpartiet har även för avsikt att lämna in en interpellation till kommunfullmäktige och, beroende på svar, även lämna in en motion.

Vänsterpartiets svar får en flaska rent vatten i betyg!

Låg ambitionsnivå av Värmdö kommun

Värmdö kommun har utfärdat ett föreläggande till Villeroy & Boch angående Ekbackstippen. I föreläggandet kräver kommunen "allt drän- och lakvatten som avleds från deponin ska vid behov genomgå rening som medför att utsläppet till recipient inte medför någon negativ påverkan på vattenkvaliteten och sedimenten i Farstaviken senast 2019.".

Det är en mycket låg ambitionsnivå som inte säkerställer att utsläppen blir renare. Istället behövs tydliga gränsvärden. Kommunens dagvattenpolicy är en bra utgångspunkt för att ställa sådana krav.

Mer