Äntligen ett stoppdatum!

Oxstallet 25 augusti.jpg

En av många fördelar med att leva i en demokrati är att det hålls val där politiska partier kan tvingas ge tydliga svar. I den politiska debatten i Oxstallet 25 augusti fick vi som var där äntligen någorlunda besked från en majoritet av partierna om när de vill att utsläppen av tungmetaller till viken ska vara stoppade.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var eniga om att det krävs ett tydligt mål för att det ska hända saker och hyfsat överens om att de vill stoppa utsläppen till viken genast (så snart det går) genom tillfälliga åtgärder, men senast 31 december 2019 om de får bestämma. Mikael Lindström (S) darrade lite på det men pressades av MP och V som var desto tydligare.

Inom alliansen var det lite brokigare. Moderaten Lars-Erik Alversjö, ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, släppte en bomb och lovade att alla utsläpp av tungmetaller till viken ska upphöra inom om tre år. Utöver det undersöker kommunen nu om det finns tillfälliga lösningar som gör att utsläppen kan minska eller upphöra tidigare.

Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet höll en låg profil och verkade lite överrumplade av storebrors plötsliga omsvängning vad gäller stoppdatum. Inledningsvis fortsatte de lite halvhjärtat på den hopplösa gamla allianslinjen om att allt först måste utredas färdigt (när det nu ska bli). Längst gick Liberalerna som menade att även själva ansvarsfrågan måste utredas färdigt och beslutas i domstol innan utsläppen kan stoppas. Men i slutänden ordnade allianspartierna in sig i M-ledet och ställde lite avvaktande upp på den nya linjen.

Det innebär att det nu finns en politisk majoritet i kommunen för att röret i praktiken ska stängas senast sommaren 2021, men förhoppningsvis tidigare. Efter det ska det bara vara rent vatten som rinner i ledningen och diket!

Äntligen har vi fått ett stoppdatum!

Stängröret.se hoppas att utsläppen stoppas långt innan 2021. Enligt länsstyrelsen finns det möjlighet att använda tillfälliga reningsanläggningar, vilket Lars-Erik Alversjö först avfärdade men sedan sa att kommunen redan tittar på.

En av de viktigaste uppgifterna för kommunen nu är att ställa krav på JM att täcka över berget med krossad sten som ligger uppe vid tippen. Två av varandra oberoende rapporter pekar ut bergkrossen som källan till de extremt höga nivåerna av tungmetaller i det dikesvatten som leds ner i röret och sedan ut i viken. Stenen består enligt rapporterna av en ovanlig bergart som fäller ut tungmetaller när den krossas och exponeras för syre, så kallad sulfidmineral. 

JM:s berg av krossad sulfidmineral vid Ekobacken.

JM:s berg av krossad sulfidmineral vid Ekobacken.

Stenhögen innehåller mycket stora mängder tungmetaller som riskerar att sköljas ut i Farstaviken när höstregnen sätter igång. I den frågan var Lars-Erik Alversjö ganska svajig men sa att det finns någon sorts inofficiell och odokumenterad överenskommelse med JM och att de ska återkomma med "en handlingsplan" inom två veckor.

En annan viktig åtgärd som politikerna verkar glömma i hela den spännande diskussionen om gifterna i dikesvattnet är naturligtvis kraven på rening av lakvattnet från Villeroy & Bochs soptipp. Som stängröret.se har skrivit vid flera tillfällen har kommunen utfärdat ett föreläggande om att vattnet "vid behov"ska renas så att det inte "orsakar negativa effekter på Farstaviken". Det är en riktig slamkrypare som kan tolkas på olika sätt – föreläggandet behöver nu tydliggöras eftersom det finns enighet om att utsläppen av tungmetaller helt ska upphöra.

Tack vare en hjältemodig insats av Micke Keysendal finns nu hela debatten upplagd på Facebook.