Länsstyrelsen tar kommunen i örat

Stängröret.se träffade handläggare på länsstyrelsen i juni och de uttryckte då sin oro för Farstaviken och utvecklingen med utsläppen från röret. Nacka Värmdöposten publicerade igår en bra artikel om länsstyrelsens inställning och vilka problem de ser.

"Här har vi en kraftig antydan om att det pågår en allvarlig skada mot miljön, eventuellt även mot hälsan, från Ekobacken. Vi känner att kommunen inte tar sitt ansvar som tillsynsmyndighet. Det är allvarligt, säger Johannes Knulst, miljöhandläggare på länsstyrelsens miljö­analysenhet."

Nu överväger länsstyrelsen att upprätta ett tillsynsärende mot kommunen för hanteringen. Du kan läsa artikeln här: