Konsten att laga ett berg

Nästan som nytt igen...

Nästan som nytt igen...

Många saker är lättare att förstöra än att laga. Berg är en typisk sån sak. Som stängröret.se skrev igår har markägaren (JM) fått kommunens tillstånd att spränga mer berg vid den övergivna bussdepån, trots att tidigare sprängning av berget misstänks vara en av huvudorsakerna till de extrema nivåerna av tungmetaller i dagvattnet från Ekobacken.

Farsta Slottsviks samfällighetsförening skrev till kommunen och begärde att sprängningarna skulle upphöra. Sent igår eftermiddag kom ett svar där kommunen meddelade att sprängningen, enligt tjänstepersonens bedömning, inte kunde orsaka förorening. I själva verket var det nog positivt för dagvattnet.

"Hej. Vi har givit villkor i marklovet gällande dagvattenhantering. Denna fastighet är så belägen att sprängningen inte bedöms påverka dagvattnet mer än positivt. Om du har några frågor kan du kontakta mig då jag har ombetts utreda dagvattenförhållandena på Ekobacken; detta eftersom problemet inte gäller hela Ekobacken utan endast områden nedströms tidigare förorenad mark."

En självklar fråga är då hur tjänstepersonen ifråga har kommit fram till den slutsatsen och vilket stöd hen har för det. Men något svar på den frågan har inte kommit.

I morse vid 9:30 var platsen tom på folk, men både grävare och spränghattar fanns kvar. Sprängsten låg utspridd över asfalten. Vid 9:45 kom ett par personer som började packa ihop sprängladdningarna och försökte lägga tillbaka sprängstenen där den hade varit. Ungefär. De försökte liksom laga berget igen. Vid 12-tiden var platsen övergiven igen.

Fortsättning följer.