Mer sprängning på Ekobacken

Under dagen uppstod en mindre skogsbrand i närheten av sprängningarna på Ekobacken

Under dagen uppstod en mindre skogsbrand i närheten av sprängningarna på Ekobacken

Villeroy & Boch har låtit Tyréns utreda varför dikesvattnet på Ekobacken innehåller så höga nivåer av tungmetaller och deras slutsats är att det kommer från sprängningen av berg i området och bergkrossen som ligger intill tippen. Teorin är att berget i området består av en ovanlig bergart med extremt höga nivåer av metaller.

Kommunen har nu övertagit den utredningen och håller med om Tyréns slutsats. För ett par veckor sedan hölls ett informationsmöte där Lars-Erik Alversjö, ordförande i miljönämnden, beskrev sprängningarna och bergkrossen som huvudspåret. Nämnden har också tillsatt en styrgrupp som ska koordinera arbetet med att reda ut situationen och få ordning på Ekobacken.

Det verkar gå sådär. Igår påbörjades nya sprängningar vid bussdepån eftersom det ska byggas ett kontorshotell där och sprängningarna fortsatte idag. 

Farsta Slottsviks samfällighetsförening kontaktade kommunen och påpekade att det verkar ogenomtänkt att spränga mer berg i området om det är den verksamheten som tycks leda till kraftig förorening. 

"Med anledning av den pågående utredningen om höga nivåer av tungmetaller i dagvattnet på Ekobacken och de starka misstankarna om att källan till dessa är sprängning i området verkar det klart olämpligt att spränga mer i samma område.

Styrelsen för Farsta Slottsviks samfällighetsförening uppmanar Värmdö kommun att säkerställa att inte fler sprängningar görs i området förrän utredningen är avslutad och misstankarna kan avfärdas."

Om det stämmer att gifterna kommer från sprängningsarbetet är det rimligt att mer sprängning leder till mer gifter. Svaret blev att markägaren har fått kommunens tillstånd att spränga. Punkt.

"De har fått ett marklov från vår byggenhet, handläggaren på ärendet heter (xxxx) om du har fler frågor om just det lovet. Jag har mailat vidare informationen till honom."

Under dagen verkar det även ha uppstått en liten markbrand i området, möjligen till följd av sprängningen. 

Att kommunen med ena handen säger att den försöker stoppa utsläppen och med andra handen skriver ut godkännanden om nya sprängningar visar tydligt ett av problemen med styrgruppen: de andra nämnderna har inte koll på vad styrgruppen i miljönämnden håller på med. Eller bryr sig inte. Det är hög tid att frågan lyfts till kommunstyrelsen!