Alliansen röstar nej till mätningar och anmälan

Vid dagens möte i kommunstyrelsen lämnade Socialdemokraterna in ett ärende med anledning av utsläppen i Ekobacken och genom röret till Farstaviken. Det handlade om fyra punkter som partiet yrkade på:

De två första punkterna innebar att kommundirektören ska granska hur nämnderna i Värmdö kommun har hanterat frågan och överta ansvaret för utredningen av utsläppen på Ekobacken. Av allt att döma var det ett försök att hissa frågan till en högre instans och att ifrågasätta hur ärendet har skötts. Partiet har ju tidigare föreslagit att en haverikommission ska granska hanteringen.

I den tredje punkten föreslog partiet att kommunen utför regelmässiga provtagningar av vad som finns i vattnet vid rörets utlopp i viken. Det borde ju vara en självklarhet, men hittills har inte kommunen genomfört någon provtagning där och det är ytterst oklart vad som egentligen kommer ut ur röret.

Det fjärde förslaget var att utsläppen vid Ekobacken ska anmäls till miljöåklagare. Kommunen har enligt lag skyldighet att anmäla till miljöåklagare när det ens kan finnas en misstanke om brott mot miljöbalken eller annan lagstiftning.

Alla förslagen fick stöd av Miljöpartiet men röstades ner av Alliansen.