Gisslet med olagliga skyltar

Skylten som fick kommunen att rycka ut.

Skylten som fick kommunen att rycka ut.

Skyltar som sätts upp olovligt är ett problem på flera sätt. De kan störa omgivningen och, framför allt, de kan innebära en trafikfara. Bilister som sitter och läser skyltar är inte alltid uppmärksamma på trafiken. Olagliga skyltar är dessutom ett växande problem enligt Trafikverket och det märks inte minst på Värmdö – särskilt på Grisslingerakan där det ständigt dyker upp nya reklamskyltar för det ena och andra.

Mot den bakgrunden var det, enligt vissa, inte förvånande att Värmdö kommun, bara tolv timmar efter att två skyltar som uppmanar kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör att stoppa utsläppen av gifter till Farstaviken, skickade ett föreläggande om att skyltarna måste tas bort. Det var inte heller ovanligt, sades det, att hota med böter på 150 000 kronor. Det fanns ingen politik i det, det visar bara, menades det, hur effektiv kommunen är i bekämpningen av gisslet med olagliga skyltar.

Det kan invändas att skyltarna i Farsta Slottsvik knappast utgjorde en trafikfara. Vägen som går förbi skyltarna är en bussgata och annan trafik är förbjuden. Dessutom är hastighetsbegränsningen 30 km/tim. Förvisso kunde någon uppfatta dem som störande, men en bred majoritet av de som såg skyltarna var positiva.

Men lagar är till för att följas och kommunen ser strängt på oskicket. Därför var det inte förvånande att bygg- och miljöavdelningen så snabbt daskade fram ett föreläggande. Det var en rutinåtgärd.

Då är det rimligt att fråga sig: hur många sådana förelägganden delas ut av Värmdö kommun varje år? Stängröret.se bad därför kommunen om en lista med uppgifter över alla förelägganden mot olagliga skyltar som har utfärdats de senaste fyra åren och vilka vitesbelopp som har angetts.

Svaret är: ett (1). Och 150 000 kronor.

Skärmavbild 2018-05-25 kl. 18.14.12.jpg

Det är uppenbarligen skillnad på skylt och skylt. Den som anar en politisk bakgrund bakom föreläggandet må vara förlåten.