Samfälligheten överklagar "skyltar utan budskap"

Skylt!

Skylt!

Också skylt?

Också skylt?

Den 17 maj mottog Farsta Slottsviks samfällighetsförening (FSS) ett föreläggande från kommunen att "ta ner de olovligt uppsatta skyltarna vid skateboardrampen". Det var ett lite oväntat beslut eftersom skyltarna inte finns längre, vilket kommunen visste och hade bekräftat. Men tjänstepersonernas beslut att lägga ner ärendet verkar inte ha fallit politikerna i smaken.

Därför tog bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutet att kräva att skyltarna skulle tas ner ändå, trots att de inte finns. De enfärgade plywoodskivor, där det tidigare hade funnits en uppmaning till kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör att stoppa utsläppen till Farstaviken, skulle ses som "skyltar utan budskap".

Politikerna i nämnden körde därför över tjänstepersonernas beslut och bestämde att plywoodskivorna skulle tas bort inom 30 dagar, annars skulle samfälligheten få böta 150 000 kronor.

Samfälligheten överklagar nu kommunens beslut till länsstyrelsen. FSS anser med stöd av definitionen av begreppet skylt i 1 kap 7b§ plan- och byggförordningen (2011:338) att det inte finns några skyltar att ta ner. Skyltar har per definition ett budskap. Utan budskap – ingen skylt. En enfärgad plywoodskiva är inte en "skylt utan budskap".

7 b § Med skylt avses i denna förordning en skylt, tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.