En bättre plan röstas ner

Som Stängröret.se skrev om i ett tidigare inlägg har allianspartierna i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden röstat igenom en ”styrgrupp för utredning om hanteringen av dag- och lakvattnet i området mellan Ekobacken och Farstaviken”. Förslaget var att styrgruppen skulle ledas av ordförande Lars-Erik Alversjö (M) och vice ordförande Birgitta Rynnert (S).

Men så blev det inte. Socialdemokraterna ansåg inte att det behövs en separat styrgrupp och de höll inte heller med om planens målbeskrivning eller upplägg. De yrkade istället:

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda ansvaret för föroreningarna i vatten som når Farstaviken från Ekobacken och föreslå åtgärder, samt parallellt anmäla utsläppen till miljöåklagare. Utredningen kan vara en del av det arbete kommunstyrelsen uppmanas starta. Uppdraget redovisas till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden senast i augusti 2018.

2. Hemställa hos kommunstyrelsen att omedelbart samordna en utredning av hantering av dag- och lakvatten i området mellan Ekobacken och Farstaviken i syfte att stoppa föroreningarna snarast och vid behov inrätta nödlösningar för att akut magasinera och rena det förorenade dagvattnet. Motsvarande problematik kan även uppstå i andra projekt, exempelvis Kil, varför kunskapsöverföring även bör ske.

Det var ett förslag som hade haft större chanser att leda till bra resultat, men det röstades ner av majoriteten (M, L, C och KD). Följaktligen ville inte Socialdemokraterna sitta i styrgruppen utan budet gick till Miljöpartiets ledamot som tackade ja.

Nu har vi alltså en styrgrupp som är helt parallell med nämnden och som leds av två partier med diametralt olika åsikter om vad som ska göras. Det kan bli underhållande men verkar inte så framkomligt.

Socialdemokraterna har istället gått vidare på egen hand och kräver nu en haverikommission kring röret.