Deshira Flankör: Boende i Farsta Slottsvik har kopplat in sig olagligt

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör poserar framför skylten som inte längre finns.

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör poserar framför skylten som inte längre finns.

Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande, har varit ute och knackat dörr i Gustavsberg idag och fått frågor om när hon ska stoppa giftutsläppen genom röret till Farstaviken. Det hade hon inget svar på men hon skulle ”ta med sig frågan”.

Lite ovidkommande hävdade hon sedan att samfällighetsföreningen i Farsta Slottsvik har kopplat sitt dagvatten till röret och det var olagligt. Anfall är ju bästa försvar sägs det, men såvitt Stängröret.se vet har inget nytt dagvatten kopplats till röret från bostadsområdet sedan det byggdes av JM på 1990-talet och den kopplingen borde ju vara godkänd av kommunen – den finns i alla fall med på detaljplanen.

Stängröret.se vill gärna veta vad du syftar på Deshira Flankör. Vad är det för koppling som är olaglig?

Uppdatering 23 maj

Stängröret.se har fått ett icke-svar från Deshira Flankör i gruppen Politik Värmdö på Facebook. Hon uppmanades då att skicka de underlag som hon har som stöd för påståendet, men hittills har inget kommit.