Skyltar utan budskap

Det är en skateboardramp! Nej, det är ett plank! Nej, det är en    SKYLT UTAN BUDSKAP !

Det är en skateboardramp! Nej, det är ett plank! Nej, det är en SKYLT UTAN BUDSKAP !

Nyligen satte de boende i Farsta Slottsvik upp skyltar som uppmanade Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande, att stoppa utsläppen av tungmetaller till Farstaviken. Skivor med texten "Tungmetaller rakt ut i Farstaviken" och "Stoppa gifterna till Farstaviken, Deshira!" monterades på en skateboardramp vid busshållplatsen. Bortsett från budskapet så innebar skivorna även en förbättring av rampen ur säkerhetssynpunkt.

Trots att det har tagit 18 år för kommunen att reagera på de boendes protester mot utsläppen till Farstaviken, tog det mindre än 12 timmar för dem att utfärda ett föreläggande mot skyltarna. Skyltar är allvarliga saker och kräver bygglov. Om de inte togs bort inom 30 dagar skulle Farsta Slottsviks samfällighetsförening, som förvaltar marken där skyltarna sattes upp, få böta 150 000 kronor.

Det vore ju lätt att tolka detta som maktens sätt att tysta folkets röst, men i god ordning målades texterna med uppmaningar till Deshira över. Enligt plan- och byggförordningens 7 b § är en skylt "en tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande." Rimligen upphör skylten att vara en skylt om den inte innehåller en text eller ett budskap.

Det höll tjänstepersonerna på kommunen med om. När skyltarna hade målats över meddelade de att föreläggandet skulle dras tillbaka och tackade för gott samarbete.

Men den politiska majoriteten i kommunen (läs: M) höll inte med. Vid sitt sammanträde den 24 april ansåg majoriteten i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämden att de enfärgade skivorna fortfarande är skyltar, men "skyltar utan budskap" (vad det nu är) och att föreläggandet fortfarande gäller. Skivorna, som nu bara fyller funktionen att förstärka skateboardrampen, måste tas bort!

Under tiden fortsätter gifterna att forsa ut till Farstaviken. Det gäller att ha rätt politiska prioriteringar. Vad kan vara viktigare än "skyltar utan budskap"?

IMG_9283.JPG