Slemmigt slam

Slammet som kommunen dumpade på odlingsmarken i Farsta Slottsvik har enligt uppgift nu fraktats iväg till en deponi eftersom det var förorenat av tungmetaller. Analysen visar att det innehöll 2-16 gånger mer tungmetaller än vad som tillåts i mark i bostadsområden. 

Skärmbild (9).png
 

Det enda positiva med den här historien är att vi nu vet att dikena är förorenade. Redan i april år 2000 krävde de boende i Farsta Slottsvik att diket skulle analyseras eftersom det fanns risk för förorening. Kravet avfärdades dock av Villeroy & Boch Gustavsberg AB eftersom de menade att vattnet i diket var "harmlöst för människor och djur" och att diket därför rimligen inte kunde vara förorenat.

Riktvärdet baseras på kategorin känslig mark enligt Naturvårdsverkets Riktvärden för förorenad mark (5976) uppdaterad 2016. All mark i bostadsområden och parker klassas som känslig mark.

Analysrapport slam.png