Giftslammet tas bort

IMG_9198.jpg

För några veckor sedan uppmärksammades att kommunen oanmält hade rensat lakvattendiket mellan Odelbergs väg och Farstaviken för att förbättra flödet av förorenat vatten ut i viken. Diket var svårt igenväxt vilket skapade stora översvämningar på odlingsmark som tillhör Farsta Slottsvik i höstas. Det förorenade slam som grävdes upp ur diket lades ut på odlingsmarken och plattades till med grävare. 

Kommunen svarade då att de skulle ta prover på slammet och om det var förorenat av tungmetaller skulle det avlägsnas. Idag dök en grävare upp vid diket igen. Samfälligheten kontaktade kommunen och frågade om det var deras grävare och om det i så fall betydde att de hade fått svar på analysen.

IMG_9213.jpg

Svaret kom snabbt: "vi fick besked i fredags och har fått massorna klassade som förorenade så våran plan är att köra bort dessa till deponi."

Idag har de skrapat ena sidan av diket och fått ihop en stor hög med slam som ligger vid Odelbergs väg och läcker förorenat vatten ner i diket som rinner ut i Farstaviken. 

Vattnet i diket ser värre ut än någonsin. En läns vid utloppet till viken hade kanske hjälpt lite grann och visat någon sorts hänsyn. Kommunen har lovat att skicka provsvaret från analysen.

IMG_9220.jpg
IMG_9237.jpg