Stor enighet: röret ska stängas! Men när?

Oxstallet 1.jpeg

Idag hölls ett informationsmöte om utsläppen av tungmetaller till Farstaviken genom röret. Intresset och uppslutningen var stor från både boende vid Farstaviken och politiker i Värmdö kommun.

Efter en presentation av problematiken med röret och Farstaviken, samt en guidning av utloppet, var enigheten hos de närvarande partierna fullständig: utsläppen av gifter till Farstaviken "ska upphöra". I praktiken innebär det att röret ska stängas eller åtminstone att vattnet som släpps ut ska hålla samma standard som vanligt dagvatten enligt riktvärdena i kommunens dagvattenpolicy.

Tyvärr fanns ingen enighet om när utsläppen ska upphöra, vilket är en ganska avgörande faktor. Oppositionen vill att det ska ske snabbt, medan Moderaterna och Liberalerna ville fortsätta det till synes ändlösa utredandet ett tag till innan de vågar sätta ner foten.

Lars-Erik Alversjö (M), som är ordförande i miljönämnden, lovade dock att återkomma med ett stoppdatum senare i vår.

Ett 70-tal personer kom till mötet i Oxstallet, som var fullt ända ut till ytterdörren och ett 20-tal personer fick tyvärr ingen sittplats utan tvingades att stå längst bak i lokalen. Med på mötet var företrädare för M, S, L, MP, SD och V.

Tyvärr fanns varken KD eller Centerpartiet representerade, men det finns nu en överväldigande majoritet i kommunen för att stänga röret. Frågan är bara när det ska ske. stängröret.se ser fram emot Alversjös och nämndens stoppdatum.