Deshiras skyltar är borta

Det har tagit kommunen 18 år att fatta att vattnet som rinner ut ur röret är giftigt, men när skyltar med Deshira Flankörs namn dök upp vid det som i folkmun har börjat kallas "Deshiras dike" gick det fort. Redan på informationsmötet i Oxstallet den 15 april lovade alla närvarande partier att "utsläppen ska upphöra" och ett par dagar senare bekräftade Deshira att det stämmer. Nu väntar vi på besked när det ska hända.

Men det var inte bara de Moderata kommunikatörerna som var snabba, även kommunens tjänstepersoner visade handlingskraft. Inom tolv timmar efter att skyltarna hade kommit på plats kom det ett föreläggande om att Farsta Slottsviks samfällighetsförening skulle få böta 150 000 kronor om inte skyltarna togs bort.

Enligt bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, som även ansvarar för det mer långdragna ärendet om utsläppen genom röret, behövs det bygglov för att sätta upp skyltar. Eftersom det inte finns något bygglov måste de genast avlägsnas.

Nu har de boende målat över texten på skyltarna och då är de, enligt plan- och byggförordningen, inte skyltar längre och kräver alltså inte bygglov. Idag har kommunen bekräftat att föreläggandet har dragits tillbaka och tackar "för gott samarbete".

Skärmavbild 2018-04-23 kl. 19.02.50.png

Nu väntar vi på att nämnden ska visa samma snabbhet och goda samarbetsförmåga. Imorgon (tisdag 24 april) har nämnden möte och möjlighet att gå från ord till handling för att rädda Farstaviken.