Bengt berättar

Enligt Vattenmyndigheten är det fastställt att utsläppet från Villeroy & Bochs soptipp har "betydande påverkan" på Farstavikens och Baggensfjärdens "vattenkvalitet med avseende på miljögifter."

Men Gustavsberg AB menar att vattnet är harmlöst eftersom det avfall som fabriken har lagt där inte kan skada "människor eller landlevande djur" (hur det är med det marina livet förbigås med tystnad) och att de sopor som samhället la där på 40-, 50- och 60-talen inte var så giftiga.

Bengt Berglund, som var anställd på fabriken mellan 1960 och 1982, kan berätta om hur det var på tippen på den tiden.