Kommunen dumpar tungmetaller på odlingslotter i Farsta Slottsvik

Dumpade sediment- och jordmassor från diket, 26 mars.

Dumpade sediment- och jordmassor från diket, 26 mars.

Många av oss har sett hur det så kallade diket för lakvatten mellan Oxstallet och Farstaviken har varit igenvuxet under lång tid, vilket orsakade stora översvämningar av både marken runt diket och av Odelbergs väg. Men på morgonen 13 februari stod plötsligt en grävmaskin vid diket och grävde ur slam, sediment och jordmassor. Någon dag senare kom ett kraftigt snöfall och snön har legat djup fram till häromdagen.

IMG_1794.jpeg

Styrelsen för Farsta Slottsviks samfällighetsförening, som äger och förvaltar marken där diket går, hade inte blivit informerad. Det är onekligen lite märkligt att någon gräver ur diket utan att först kontakta markägaren, men så var det.

Enligt avtalet mellan samfälligheten och Villeroy & Boch är det företaget som ska se till att anläggningen fungerar och alla åtgärder ska ske i samråd med markägaren. Men Villeroy & Boch säger att de inte har något med rensningen att göra.

Vid kontakter med kommunens miljöavdelning nekade de först till att kommunen var ansvarig, men senare kom det fram att det kanske var tekniska kontoret som hade varit ute och grävt på eget bevåg.

Idag har kommunen slutligen bekräftat att det var driftenheten som grävde upp diket. De "beklagar att samfälligheten inte har fått information tidigare".

Nu har snön smält och ett annat problem har uppdagats: kommunen dumpade slam-, sediment- och jordmassorna på marken runt diket och plattade till dem med grävaren. Nu ligger det utspritt över ett område på cirka 1000 kvadratmeter. Det är ingen vild gissning att massorna innehåller höga halter av tungmetaller som Villeroy & Boch ansvarar för och som kommunen nu har spridit ut över samfällighetens mark.

Kommunen säger nu att de "ska ta samlingsprov på massorna för att sedan göra en bedömning ifall dessa kan ligga kvar eller köras till deponi". Till saken hör att marken där massorna har dumpats är "odlingslotter" enligt kommunens gällande detaljplan.

Man häpnar. Åsa-Nisse lever.