Vänsterpartiet ställer fråga om röret i kommunfullmäktige

Inför kommunfullmäktigemötet imorgon (onsdag) har Vänsterpartiets Mats Skoglund lämnat in en fråga till Lars-Erik Alversjö (M) som är ordförande i den nämnd som hanterar miljöfrågor, bland annat rörets utsläpp till Farstaviken. Skoglund vill veta vad kommunens luddiga föreläggande om tippen egentligen betyder: är det OK att släppa ut giftigt vatten så länge Farstavikens tillstånd inte blir ännu sämre, eller betyder föreläggandet att vatten som släpps ut måste ligga nära bakgrundshalterna, dvs naturliga nivåer?

Skärmavbild 2018-03-20 kl. 09.44.16.png

En bra fråga av Vänsterpartiet som visar att de fattar vad som hittills har undgått allianspartierna: det måste ställas tydliga krav nu. Det ska bli intressant att höra Alversjös svar denna gång – tänker han fortsätta att berätta om alla tekniska problem, övertäckningen av tippen och utredningar, eller kommer han att ge tydligt besked? Frågan har ju utretts sedan 1986...

Stängröret.se skrev häromdagen att det vatten som kom ur röret vid senaste mätningen 2014 innehöll mellan 30 och 300 gånger naturliga halter av fem tungmetaller. Senare mätningar, längre uppströms vid tippen, visar att lakvattnet 2017 innehöll betydligt högre halter, så det kan vara ännu värre idag.

Men lakvattnet från tippen är ju bara en del av problemet. I röret kommer ju stora mängder förorenat vatten från andra verksamheter och från ett stort markområde som är mer eller mindre förorenat.