60 000 liter om dagen

Badkar2 mindre graf.jpg

I genomsnitt rinner det ut över 60 000 liter giftigt vatten om dagen till Farstaviken från röret. Det motsvarar 300 fyllda badkar om dagen med vatten som innehåller mycket höga halter av tungmetaller.

Vad som ska göras åt det har utretts sedan 1986. Då menade länsstyrelsen att det skulle utredas om inte vattnet från tippen behövde renas. Frågan utreddes av Gustavsberg AB, men någon rening blev det inte. 2008 förelade länsstyrelsen att vattnet skulle renas senast 2013, men först skulle det utredas hur det skulle gå till. 2013 fanns fortfarande ingen rening – det behövde utredas hur övertäckningen av tippen påverkade lakvattnet. Och nu, 2018, ska det utredas hur övertäckningen av den sista delen av tippen – expansionstomten – påverkar lakvattnet.

Det är hög tid att kommunen sätter ner foten och säger åt Villeroy & Boch att det är stopp. Om inte vattnet är rent den 1 oktober så stänger vi röret.

Baserat på de lägsta uppskattningarna i lakvattenutredning av Faveo 2015. De högsta uppskattningarna är tre gånger så höga. Till detta kommer dessutom förorenat vatten från andra källor, men mängderna är okända.