Så förorenat är vattnet i röret

Problemet med vattnet som rinner ut ur Villeroy & Bochs rör i Farstaviken är ju innehållet av föroreningar, främst tungmetaller. Det blir ofta fokus på lakvattnet från bolagets soptipp, men röret transporterar även förorenat vatten från andra håll: en bergkross, en bussparkering, en transformatorstation, någon kvadratkilometer mer eller mindre förorenad mark osv.

Faktum är att vid de senaste publicerade mätningarna från rörets mynning vid viken kom det ut tre gånger så mycket bly och 33 gånger mer koppar än vad som uppmättes i lakvattnet. Så tippen är nog inte det enda problemet.

Men hur förorenat är vattnet från röret? Stängröret.se har jämfört halterna av de fem vanligaste tungmetallerna i det vatten som kom ut ur röret 2014 och halterna i oförorenade sjöar och vattendrag i regionen. Den visar att vattnet som rinner ut i Farstaviken innehåller mellan 30 och 300 gånger mer tungmetaller än vad som förekommer naturligt.

Ändå vill inte Värmdö kommun införa gränser för hur mycket som får släppas ut.

Jämförelse mellan tungmetaller i oförorenade sjöar och vattendrag ( SLU ) och halterna i det vatten som släpps ut i Farstaviken ( Faveo ). Obs: skalan är logaritmisk, stapeln längst till höger är egentligen tio gånger högre än stapeln längst till vänster.

Jämförelse mellan tungmetaller i oförorenade sjöar och vattendrag (SLU) och halterna i det vatten som släpps ut i Farstaviken (Faveo). Obs: skalan är logaritmisk, stapeln längst till höger är egentligen tio gånger högre än stapeln längst till vänster.