Låg ambitionsnivå av Värmdö kommun

Värmdö kommun har utfärdat ett föreläggande till Villeroy & Boch angående Ekbackstippen. I föreläggandet kräver kommunen "allt drän- och lakvatten som avleds från deponin ska vid behov genomgå rening som medför att utsläppet till recipient inte medför någon negativ påverkan på vattenkvaliteten och sedimenten i Farstaviken senast 2019.".

Det är en mycket låg ambitionsnivå som inte säkerställer att utsläppen blir renare. Istället behövs tydliga gränsvärden. Kommunens dagvattenpolicy är en bra utgångspunkt för att ställa sådana krav.

Mer