Diket grävs ur

Det urgrävda lakvattendiket mellan Odelbergs väg och Farstaviken. 2018-02-15

Det urgrävda lakvattendiket mellan Odelbergs väg och Farstaviken. 2018-02-15

En morgon i förra veckan stod det plötsligt en liten grävmaskin vid det igenvuxna "diket" mellan Odelbergs väg och Farstaviken, det som mest har liknat en våtmark med översvämmat lakvatten de senaste åren. Nästa dag hade grävaren försvunnit och diket hade återuppstått. Nu rinner vattnet snabbare ut i Farstaviken. Det är oklart vem som hade beställt grävningen, men antagligen är det kommunen. Stängröret skickade ett mail och frågade men har inte fått svar än. Vart de urgrävda massorna tog vägen är oklart. De måste vara svårt förorenade med tungmetaller – hoppas att de inte har dumpats någonstans där gifterna läcker ut till omgivningen.

För Farstaviken gör det ingen större skillnad, vattnet rinner ut i viken lite snabbare...