Kommunen hemligstämplar planer för lakvattnet

Skärmavbild 2018-11-21 kl. 23.51.50.jpg

Vid ett möte i kommunstyrelsen den 10 oktober redogjorde Lars Fladvad för läget vid Ekobacken och hur planerna för framtiden ser ut. Han presenterade då en Powerpoint med stolpar, bland annat om när lakvattnet ska renas.

Farsta Slottsviks samfällighetsförening skrev ett mail till kommunen den 25 oktober och begärde att få ut handlingen, men kommunen nekade med hänvisning till att den inte hade “publicerats till kommunstyrelsen”.

Men vänta! Det var ju precis vad Lars Fladvad gjorde! Och dessutom skickades den ut med mail till ledamöter i kommunstyrelsen ett par dagar senare! Har Värmdö blivit Trumpland?

Efter några turer fram och tillbaka återkom kommunen med ett formellt beslut om att presentationen inte är offentlig handling eftersom “ärendet är pågående” och inte är “färdigbehandlat”. Om det här ärendet måste vara avslutat innan vi får se vad kommunen tänker sig lär vi nog få vänta länge.

Men kommunen läser inte tryckfrihetsförordningen ordentligt. I 2 kap 7 §, som de hänvisar till, står inte att ärendet ska vara avslutat eller färdigbehandlat för att handlingarna ska bli offentliga – det står att handlingen ska vara färdigbehandlad. Och det får den nog anses vara eftersom den har presenterats för kommunstyrelsen och sedan skickats ut till dem med e-post.

Men den viktiga frågan är egentligen varför kommunen hemligstämplar planerna. Kanske får vi snart veta det. FSS har överklagat kommunens beslut till kammarrätten.