Hoppsan! Det fanns inget rör.

Platsen där det inte finns något rör. Till vänster cementröret med vatten från tippen och Ekobacken. Nedtill finns fortsättningen, men däremellan finns bara grus, porslinskross och massor av förorenat vatten.

Igår började Värmdö kommun arbetet med att lokalisera och laga den läcka i Villeroy & Bochs lakvattenledning som gör att förorenat vatten tränger upp ur asfalten på Idrottsvägen. De började med att gräva strax intill Idrottsvägen, där ridstigen viker av mot Engelska Parkvägen. Men de hittade inget rör. Bara en massa vatten.

Idag har de grävt längre upp i hästhagen och hittade till slut både röret och läckan. Eller snarare: de hittade utsläppet. Det finns nämligen inget rör.

Under en meter av porslinskross, grus och jord hittade de slutet av ett gammalt cementrör som bara mynnade ut i marken. Fem meter från utsläppet gick ett annat rör som fångade upp det vatten som inte rann ner i marken. Inte konstigt att vatten bubblade upp ur Idrottsvägen, det rann i jordlagren och trängde till slut ut vid vägen.

Hur länge detta har pågått vet nog ingen. Cementrören till och från denna ”stenkista” är mycket gamla och spruckna. Kanske har det aldrig funnits ett rör på den bit som nu saknas, eller så har det för länge sedan krossats och blivit en del av fyllningen.

Ingen vet heller hur mycket av vattnet från V&B:s industritipp som har runnit ner i grundvattnet och hur stort område som nu behöver saneras. De senaste åren har dessutom det extremt förorenade dagvattnet från dikena på Ekobacken letts ner i röret.

I ett års tid har V&B vägrat att lokalisera och laga läckan med förklaringen att röret inte är deras ansvar. Men av servitutsavtalet mellan Farsta Slottsviks samfällighetsförening, som äger marken, och V&B framgår tydligt att V&B har ansvar för ”all drift, underhåll och reparation av dike och ledning och kostnaderna härför”.

Slutet av cementröret som kommer från V&B:s soptipp och vattnet som rinner ut i stenkistan.

Röret som går från stenkistan ner mot Farstaviken.

En annan populär bortförklaring av V&B har varit att det är den tunga trafiken på Idrottsvägen (bussarna) som har krossat röret under vägen och orsakat läckan. De menar därför att läckan inte är deras fel.

Men det är precis vad den är.

Kommunen drar nu ett nytt rör från den punkt där vattnet rinner ut i stenkistan och hela vägen ner under Godenius väg. Som skattebetalare är vi alla med och betalar för att laga läckan medan V&B skrattar hela vägen till banken.