Värmdö kommun lagar Idrottsvägen

IMG_0750.JPG

Sedan Villeroy & Boch i nästan ett års tid har vägrat att laga läckan i sitt lakvattenrör vid Idrottsvägen har Värmdö kommun nu insett att något måste göras. Idag fick Farsta Slottsviks samfällighet ett mail där kommunen meddelar att de kommer att genomföra reparationen själva. Inget sägs om sanering, men vi får nog utgå från att det tas prover och att eventuellt förorenad mark behandlas.

De senaste dagarnas regn har fört med sig stort läckage av förorenat vatten och flera mindre hål har uppstått i vägen. Vattnet läcker ut lite överallt och rinner nedför backen till Godenius väg.

Trist att inte V&B tar ansvar för sin egen skit. Nu tvingas kommunen gå in och vi skattebetalare får stå för notan. Men det verkar vara en del av ett mönster där V&B konsekvent försöker att undvika alla kostnader och allt ansvar. Det är inte ett OK beteende av ett stort företag år 2018.

Samtidigt övertar kommunen ansvaret för drift och underhåll av Idrottsvägen som hittills har varit en gråzon. Marken där vägen går ägs av JM men den används mest av Villeroy & Boch, boende på Palmquists väg och bussar (samt en ganska stor olaglig genomfartstrafik mellan Farsta Slottsvik och väg 222).