Röret stängs 2019!

IMG_4911.JPG

Så har Värmdö fått en ny politisk ledning, Majoritet för Värmdö. Den är ungefär som Kexchoklads ”nya” smak: halvny. Majon består till fyra femtedelar av samma gamla allianspartier som tidigare, men nu med Miljöpartiet som förstärkning för att undvika beroende av Sverigedemokraterna.

Miljöfrågor har ju hittills inte varit allianspartiernas starkaste gren, nu hoppas vi alla på att MP kan ändra på det. Men inledningen har onekligen varit lite trevande. Majoriteten deklarerade kryptiskt att Farstaviken ska bli ”giftfri”, men det är högst oklart vad det innebär. Miljöpartiet Värmdös hemsida har tyvärr inte mer att säga.

Det skulle inte skada med tydliga besked. Stängröret.se kontaktade därför MP:s språkrör Hanna Torell och bad henne att precisera vad överenskommelsen mellan partierna egentligen föreskriver. Hennes svar vad beträffar utsläppen av tungmetaller är: 

”Den gemensamma målsättningen är att utsläpp av föroreningar genom röret som passerar Farsta Slottsviks samfällighet ska stoppas senast 31/12 2019.”

Det är ett välkommet besked. Röret ska alltså stängas senast nästa nyår! Eller åtminstone ska vattnet som då släpps ut vara rent, vilket i praktiken är samma sak. Det är betydligt snabbare än vad alliansen lovade.

”Jag tror det när jag ser det” var det någon som sa och det är lätt att instämma. Det kommer inte att hända av sig självt och att skylla på att det behövs fler utredningar håller som bekant inte.

Nu ser vi fram emot att majoriteten vid tillträdet 1 januari 2019 lägger fram en handlingsplan som på ett trovärdigt sätt visar hur denna ”gemensamma målsättning” ska uppnås.