Idrottsvägen spricker

Sedan åtminstone slutet av 2017 har lakvatten bubblat upp ur hål i Idrottsvägen utan att vare sig kommunen eller Villeroy & Boch gör något åt det. Hur mycket som rinner ut vet vi inte, men för närvarande verkar det vara ett par tusen liter per dygn som tränger upp ur vägen och sedan rinner ner i dikena och förorenar marken. Det verkar rimligt att det bara är en mindre del av vattnet som tränger upp till ytan, mer rinner kanske direkt ner i marken under vägen.

Det enda som har hänt det senaste året är att någon har ställt dit några trafikkoner för att inte bilar och bussar ska köra ner i hålen. Kommunen har förelagt Villeroy & Boch att laga vägen och sanera marken, men bolaget vägrar att åtgärda problemet med den något osannolika förklaringen att det inte är deras rör. Nu är frågan uppe i mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Häromdagen syntes vatten även mitt i vägbanan. Medan denna fars fortsätter har vägen uppenbarligen spruckit av vattentrycket. Utöver de tidigare läckorna går nu en cirka tio meter lång spricka mitt i asfalten där lakvatten nu också läcker ut. Som tur är har det inte regnat mycket de senaste veckorna, men vad som händer med vägen när höstregnen sätter igång och det blir stora mängder lakvatten från tippen och Ekobacken kan vi bara föreställa oss.

Än så länge.