En skylt är en skylt är en skylt

Skylt Deshira.jpeg

Den 9 april 2018 satte boende i Farsta Slottsvik upp två skyltar på skateboardrampen på Odelbergs väg. På skyltarna uppmanades kommunstyrelsen ordförande Deshira Flankör (M) att stoppa utsläppen av tungmetaller till Farstaviken. Händelsen väckte viss uppmärksamhet, inte minst hos Moderaterna. Vice ordförande i Moderata ungdomsförbundet i Värmdö var en av dem som rasade på Facebook och kallade skyltarna ”hetsjakt”.

Det tog sedan bara några få timmar för kommunens överbelastade tjänstepersoner att utfärda ett föreläggande om att skyltarna skulle tas bort, annars skulle Farsta Slottsviks samfällighetsförening tvingas böta 150 000 kr. Skyltar kräver bygglov och något sådant lov fanns inte.

Det kändes som en lätt överreaktion från politiskt håll. Men moderater menade att det var en ren rutinåtgärd, det görs hela tiden, kommunen ser strängt på uppsättning av olovliga skyltar, till exempel på Grisslingerakan. Det visade sig dock att att föreläggandet mot FSS var det enda som hade utfärdats i hela Värmdö kommun på åtminstone fyra år.

Hur som helst målades texten på skyltarna över. Enligt lagens definition var det då inte skyltar längre. Bilder på de enfärgade träskivorna skickades till kommunens tjänstepersoner som meddelade att ärendet skulle läggas ner. Men politikerna i kommunledningen var av någon obegriplig anledning inte nöjda med detta, de övermålade träskivorna skulle också tas bort! Det var ändå skyltar, men ”skyltar utan budskap”! Tjänstepersonerna kördes över.

En bisarr historia och inte en av kommunpolitikens största stunder.

FSS överklagade beslutet till länsstyrelsen och vid ett möte i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden den 22 maj föreslog Christer Hedberg (S) att frågan skulle tas ett varv till med tjänstepersonerna. Den 27 augusti meddelade kommunens bygg- och miljöavdelning till kommunledningen att de ansåg att ärendet borde läggas ner.

”Enligt plan- och byggloven krävs bygglov för skylt. Skylt definieras, enligt plan- och byggförordningen, som en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande. Av fotografier inkomna till nämnden framgår att de tidigare skyltarna målats om och utgör därmed inte en sådan skylt för vilken lov och startbesked hade krävts.”

Vid miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens möte den 11 september beslutade politikerna i kommunledningen att ändra sig och gå på samma linje som tjänstepersonerna. Ärendet har lagts ner (sidan 8).

En skateboardramp är en skateboardramp är en skateboardramp.