nav.pagination span {display:none}; nav.pagination .older a:before {content: 'Add a text'}; nav.pagination .newer a:before {content: 'Add a text'};

Gifterna i Gustavsbergs hjärta

 

Varje dag rinner tiotusentals liter vatten med höga halter av miljögifter rakt ut i Farstaviken, Gustavsbergs hjärta. Ur ett rör vid Farsta Slottsvik strömmar kväve, kadmium, bly, koppar, zink, nickel och arsenik. För de flesta av ämnena är nivåerna långt över rekommenderade värden, ibland tiotals gånger högre.

Det har pågått i decennier och bidrar till att Farstaviken är ett av Stockholms farligaste vattenområden. Stäng röret!